Zakletý purkrabí

Dominantou města Lokte je kamenný hrad, založený Václavem II., který často navštěvovali čeští králové. Zde také vyvrcholila roztržka mezi králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, když král odebral Elišce jejich syna Václava – pozdějšího císaře Karla IV. Uvnitř hradu zhlédnete historický porcelán, slavnostní sál, ale také vězeňské kobky, jejichž součástí jsou expozice „Práva útrpného“.  Čeká na vás také posel z vesmíru „Zakletý purkrabí“ – meteorit.

Na skalách pod hradem je výběh koz kamerunských a na druhé straně řeky Ohře amfiteátr letního divadla, kde si můžete, naladěni pověstmi, vyluštit kvízy a rébusy o ceny.

 

Cena: 320,- Kč