Podívejte se s námi, že i učení může být zábavné!!!!! 

Staré švédské přísloví praví: „Svět je jako kniha a ti, kteří necestují, přečtou pouze stránku“. Cestování je vskutku jednou z nejkrásnějších zálib, kterou může člověk mít – poznáváte sebe, své blízké, cizí osudy, neznámé krajiny, rozmanité kultury a zažíváte nejen slasti, ale i strasti, které jsou s cestováním neodbytně spjaty.

Naše školní výlety a exkurze jsou sestavovány tak, aby měly děti možnost toho co nejvíce zažít. Při výletech na historická místa si děti osvěží znalosti z vlastivědy nebo dějepisu. Ať už se jedná o návštěvu hlavního města Prahy, nebo některého z menších středověkých měst a městeček, všude se odráží něco z naší historie, starobylé stavby, nebo rodný dům významného spisovatele, básníka, či  přírodovědce.

Výlety do přírody mohou na první pohled působit obyčejně, ale při jejich sestavování se snažíme program nastavit tak, aby pohyb v lese, nebo v jiném prostoru splnil očekávání dětí po odpočinku od školních povinností, ale na druhou stranu se pomocí soutěží, kvízů atd. něco nového o přírodě kolem nás naučily. Tento přístup je velmi účinný protože děti si snadno osvojí nové dovednosti a znalosti, aniž by si to sami uvědomovaly.  


v lese – škola v přírodě

Podívejte se s námi, že i učení může být zábavné, ať už v přírodě, nebo na různě zaměřených exkurzích