Literární a hudební toulky

ZA KOCOUREM MIKEŠEM

Toto putování je určeno všem, kteří se dokáží přenést do světa pohádek a chtějí zblízka vidět místa, kde bydlel ševců Pepík, který naučil mluvit kocoura Mikeše. Při putování stezkou Pohádkové Hrusice poznáte, kde byla známá Jedličkova louže, na které se Mikeš učil bruslit, kde bydlel...

—————

ANTONÍN DVOŘÁK A NELAHOZEVES

To není výlet pro odborníky a milovníky vážné hudby. Vždyť i ten genius české hudby, Antonín Dvořák, byl malým Toníkem, který se narodil v Nelahozevsi, v české vesnici na řece Vltavě. Rodiče zde v domě popis. č. 12 provozovali hostinskou živnost.  Rodný dům stojí pod místním...

—————

ČAPKOVA STRŽ A DOBŘÍŠ

Nová expozice je věnována osobnosti a dílu spisovatele Karla Čapka a jeho manželky Olgy Scheinpflugové.  Čapek užíval tento dům jako letní sídlo od roku 1935. V podkroví najdete samostatnou expozici věnovanou rodinnému příteli, novináři a politickému publicistovi Ferdinandu...

—————

NEJSTARŠÍ PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER V ČECHÁCH

NEJSTARŠÍ PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER V ČECHÁCH
Jedná se samozřejmě o Strahovský klášter v Praze. Navštívíme v něm druhou nejstarší klášterní knihovnu u nás. Seznámíme se s jednou z nejlépe zachovaných historických sbírek knih, rukopisů a prvotisků ve střední Evropě. Zastavíme se nad mapami a glóby, necháme se uchvátit jedinečnou výzdobou...

—————