Zločin v Chebu

V třípatrovém měšťanském domě s gotickými základy z  konce 13. stol., známém také pod označením Pachelbelův dům, byl 25. 2. 1634 Albrecht z Valdštejna zavražděn. Dnes v tomto domě sídlí  M u z e u m, uchovávající valdštejnské a umělecko-historické sbírky a obrazárnu.

Na vysoké skále, třicet metrů nad Ohří, se tyčí středověký kamenný hrad. Dominantou hradu je obranná Černá věž, sloužící dnes jako vyhlídková. Její název je odvozený od černé barvy sopečného tufu, získaného z nedaleké Komorní Hůrky. Uvnitř hradu jsou expozice o vývoji chebského kamnářství a je zde expozice archeologická. Chebský hrad je jedinou císařskou falcí na našem území. V dolní části chebského náměstí se zastavíme u komplexu jedenácti historických domů – tzv. Špalíčku.

Odpoledne navštívíme Motýlí dům – skleník, kde vás okouzlí barevná krása živých exotických motýlů stejně jako jejich sbírky.

 

Cena: 340,- Kč