NOSILI KELTOVÉ KLÍČE?

NOSILI KELTOVÉ KLÍČE?

V archeologickém skanzenu v Březně u Loun děti zblízka poznají to, co znají z obrázků učebnic: Dlouhý dům – čili obydlí z mladší doby kamenné, hrnčířskou pec na pálení keramiky, jámy na skladování obilí a další zajímavosti ze života pravěkého člověka. Jedná se o zdařilou ukázku experimentální archeologie. Součástí této exkurze je hledání krystalů sádrovce ve starém lomu a poté si můžeme ukázat pálení sádry ze sádrovce.

 

Cena: 170,- Kč