Za loupeživým rytířem Hubertem

V Rabštejně  si vyslechnete pověst „Jak Rabštejn ke svému jménu přišel“ a odkdy je městem a proč. Zastavíte se na Židovském hřbitově, také na Kamenném mostě, který je starší než Karlův most a u smírčího kříže si vyslechnete vyprávění o bídném konci loupeživého rytíře Huberta.

Na závěr budete hledat břidlici u říčky Střely. V lese si uděláte  p i k n i k s opékáním špekáčků /v ceně výletu/. Poté půjdete romantickou cestou kolem žulových skalních útvarů  D ě d e k   a   B á b a.

 

Cena: 260,- Kč