Technické muzeum Praha

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší Českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. V oddělení Dějiny dopravy, v samostatných příbězích ukazuje historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a také úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky.

Otevřena je také expozice Astronomie, koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd. Fotografický ateliér zachycuje vývoj fotografie, její uplatnění a vliv od 19. století až dodnes. V expozici Tiskařství je navozena autentická atmosféra tiskárny a prostřednictvím vystavených strojů má návštěvník možnost se seznámit s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost.

Cena: 300,- Kč