PETŘÍN A NÁRODNÍ DIVADLO

PETŘÍN A NÁRODNÍ DIVADLO

Zveme vás na procházku kolem Hladové zdi, do zahrady zvané Květnice, samozřejmě do Růžového sadu, kde množství barev a velikost květů nenechá chladným malé ani velké. Snad každý, když uvidí kopule Štefánikovy hvězdárny, se už nemůže dočkat: “Kde už je to Bludiště?“ a „Opravdu se tam dá zabloudit?“ „Nedá“, volají ti zkušenější, ale těší se stejně, protože vědí, že po krátkém „bloudění“ na ně čekají křivá zrcadla, a to je teprve zábava !

 

Vyšlapat 300 schodů bez jednoho se nejprve nechce nikomu, ale jakmile se přiblíží k prvnímu schodu, už děti nikdo nezastaví. Petřínská rozhledna je mladší sestrou Eiffelovy věže a právem v nás vzbuzuje zmatené pocity, údiv i oprávněnou hrdost. Postavena byla jen dva roky po dostavění elegantní pařížské věže. Sama Petřínská věž není sice nejvyšší, ale přeci jen má jedno prvenství, tyčí se totiž ve výšce 378 m.n.m a touto výškou zastiňuje i svou známější sestřičku Eiffelovu.

Od té doby vznikla řada pyšných staveb, které se drze šplhají i do kilometrových výšek, ale oč jsou vyšší, o to jsou i ošklivější. Petřínská rozhledna mezi nimi triumfuje nenápadným půvabem a stále fascinuje i docela malé děti.

se dosytosti pokocháme pohledem na stověžatou Prahu, sjedeme lanovkou dolů, abychom se dostali k  budově, která má mezi všemi pražskými budovami, jež vznikly v 19. století, zvláštní a výjimečné místo. Tou významnou stavbou je Národní  divadlo, které  si postavil český národ jako symbol svých kulturních tradic.

Všechny své touhy, odhodlání a naděje vyjádřil dvěma slovy, jež jsou vepsána nad jevištěm: NÁROD SOBĚ. Zveme vás tímto na prohlídku divadla s průvodcem.

Cena: 420,- Kč