NEJSTARŠÍ PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER V ČECHÁCH

NEJSTARŠÍ PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER V ČECHÁCH

Jedná se samozřejmě o Strahovský klášter v Praze. Navštívíme v něm druhou nejstarší klášterní knihovnu u nás. Seznámíme se s jednou z nejlépe zachovaných historických sbírek knih, rukopisů a prvotisků ve střední Evropě. Zastavíme se nad mapami a glóby, necháme se uchvátit jedinečnou výzdobou Filosofického sálu, Teologického sálu, freskami a exponáty v Kabinetu kuriozit.

Exkurzi je možno doplnit o Nerudovu ulici – domovní znamení, Karlův most, Kampa. Nebo navštívit přístupné prostory Pražského hradu.

Cena: 310,- Kč