LIDICE A KLOBUCKÝ PASTÝŘ

Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Lidice – místo neveselé, ale tak jako se nezdařilo vymazat jej z mapy světa, tak je zapotřebí nevymazat z  mysli osud lidických občanů. Proto v Památníku Lidice jsou připraveny speciální programy: Příběh obce Lidice – pro 2. stupeň ZŠ a pro 4. a 5. třídy ZŠ: Co mi sochy vyprávěly.

Při zpáteční cestě se zastavíme u Klobuckého menhiru Kamenný pastýř a vyslechnete si pověst, která se k tomuto místu váže.

 

Cena: 260,- Kč