Klášter na vodě

Lidé si vytvořili řadu mýtů a pověstí o věčnosti různých staveb nebo úkazů: až se skála otočí dokolečka…až se krápníky dotknou…  pak bude konec světa !

My vás chceme pozvat na návštěvu kláštera v Plasích, který ze světa zmizí, až pod ním vyschne voda a klášter zůstane na suchu !  Ale oproti jiným legendám, toto je reálný fakt. Řadu dalších zajímavostí o klášteru postaveném na bažinách, na dřevěných pilotech se dozvíte uvnitř. Kromě „kontrolního“ bazénku na vás čeká barokní architektura, i výzdoba  kláštera.

Že nejen klášter byl postaven v krásném údolí, ale i cesta k němu je lemována pěknými lesy, o tom se můžete přesvědčit při malé turistické procházce  v  lesích kolem Jesenice. Součástí turistických jesenických cest je Naučná stezka, ze které projdeme její část kolem přírodní rezervace Krtské skály, kde podle pověsti bývala ve skalní míse navařená kaše pro pět sirotků.  Závěr je u Jesenického viklanu.