FATA MORGANA A ZÁMEK TRÓJA

Moderní skleník elegantního tvaru mírné vlnovky je zapuštěný do skalnatého svahu jižní trójské stráně. Rostliny vysazené v přirozeném terénu působí podobně jako ve volné přírodě. Skleník je rozdělen do tří klimaticky odlišných částí. První představuje suchomilnou vegetaci, druhá je věnována rostlinám nížinného deštného lesa. Pod hladinou tropického jezera se mezi bohatým vodním rostlinstvem Starého i Nového světa prohání téměř stovka druhů ryb. Botanická zahrada v Tróji se rozprostírá na svazích nad Trójským zámkem – při procházce mezi záplavou květů, vřesovišti a jehličnany určitě oceníte nádherné pohledy na Prahu. V Japonské zahradě si jistě vychutnáte meditaci mezi pěnišníky.

Trójský zámek, vystavěný na pravém břehu Vltavy pro hraběte V. V. Šternberka, je příjemnou barokní pohádkou pro malé i velké, jelikož všechny zaujme bohatá sochařská výzdoba na schodišti zámku i v jeho zahradě. Dnes si zde můžete prohlédnout díla V. Brožíka, J. Mařáka, J. Mánese a dalších umělců 19. století.

Cena: 350,- Kč